top of page

Interessant voor

voor scholen

infoavonden

Er is meer nodig in het leven dan wat we leren op school. Wil je gelukkig en gezond blijven, dan is een flinke dosis emotionele intelligentie belangrijk. Mentaal welzijn van jongeren, een gapend gat in ons onderwijs? Expert Elke Keersmaekers gaat er dieper op in in een inspiratiesessie, door een antwoord te geven op volgende vragen:

Hoe kan ‘Emotionele intelligentie’ jongeren helpen om te gaan met stresssituaties om veerkrachtig in het leven te staan? Hoe kunnen jongeren zich bewust worden van hun emoties, ze benoemen en kanaliseren, om zo de touwtjes van hun leven in handen te nemen, met de nodige zelfbeheersing? Welke tools kunnen onze jongeren dus aanwenden om hun emoties te reguleren? Hoe kunnen we hen helpen bij gevoelens van eenzaamheid, nu de coronapandemie de identiteitsontwikkeling van de jongeren verstoort door de beperking van sociale contacten?

Allerlei vragen die de moeite waard zijn om er even bij stil te staan. Ze worden benaderd met een concrete en praktische insteek, vanuit de vaste overtuiging dat investeren in de mentale weerbaarheid van jongeren loont.

foto4.jpg
EI-new-wit.png

"Maak er een gewoonte van zorgvuldig te luisteren naar wat anderen vertellen en kruip, voor zover mogelijk, in de geest van de ander."

(MARCUS AURELIUS)

voor ouders

coaching

Worstel je soms met je jongere thuis? Heb je ooit het gevoel dat je je tiener precies niet meer kent, dat hij of zij jou ontglipt? Geen nood, dat is meestal normaal en hoort bij de ontwikkeling. Maar, ook al is het normaal, wil dit niet zeggen dat het leuk is. Integendeel, dit kwetst en is pijnlijk.

Samen bekijken en bespreken we in individuele sessies mogelijke incidenten die voorvallen en zoeken we naar tools om er handig mee om te gaan, zodat het leven in je gezin niet alleen voor je tiener, maar ook voor jou terug aangenaam leefbaar wordt.

jongenhand.jpg
EI-new-wit.png

"Mensen raken niet van streek door de gebeurtenissen,

maar door de manier waarop ze tegen die gebeurtenissen aankijken."

(EPICTETUS)

voor studenten

privélessen

Elke is gespecialiseerd in privélessen taal, voornamelijk Latijn, Frans en Nederlands. Zowel volwassenen als jongeren kunnen hun talen verder verfijnen door extra remediëring. Hier kan Elke bouwen op een ervaring van 20 jaar op didactisch en inhoudelijk niveau (gewezen docent in de lerarenopleiding en leerkracht secundair onderwijs).  Wanneer de aanpak eerder een metaniveau vereist, zoals zelfmanagementvaardigheden waaronder planning, timing, motivatie, structuur en leren leren, wordt er studiebegeleiding ingezet.

Thuis studeren
EI-new-wit.png

"Tegenslag is de beste gelegenheid om te tonen dan men karakter heeft."

(SENECA)

voor bedrijven

teambuilding

Elke inspireert je met sessies en workshops rond soft skills. Zo kunnen zowel werkgevers als werknemers zich op een interactieve en actieve manier verdiepen in emotionele intelligentie. Thema’s zoals motiverend leiding geven, optimisme verhogen en emotieregulatie bevorderen op de werkvloer zijn een greep uit het aanbod.

 

Wie zijn werknemers wil belonen met teambuilding, kan een belevingstrip boeken, waarbij zowel emotionele groei als culturele ervaringen hoog op de agenda staan. Deze belevingstrip brengt je naar het bruisende Rome, waar de expertise van classica Elke Keersmaekers je een paar dagen onderdompelt in en laat proeven van de culturele ingrediënten van de bakermat van onze westerse beschaving.

foto5.jpg
EI-new-wit.png

"Het leven schenkt de stervelingen niets zonder zware arbeid."

(HORATIUS)

werking en tarieven

neem contact op bij vragen

1. voor scholen:

  • inspiratiesessies voor ouders op scholen: € 250, exclusief vervoersonkosten

  •  lezingen en workshops op pedagogische studiedagen, personeelsvergaderingen… 

Offertes worden op maat gemaakt.

​2. voor ouders: coaching

  • individuele sessie: € 60 (1u)
     

3. voor studenten.

  • privélessen: € 40 (1u)

  • studiebegeleiding: € 40 (1u)

Bij begeleiding op locatie wordt er een meerprijs aangerekend.

4. voor bedrijven:

  • workshops met als rode draad ‘soft skills’: motiverend leiding geven, optimisme en emotieregulatie op de werkvloer …

  • belevingstrips ter bevordering van emotionele en culturele groei

Offertes worden op maat gemaakt.

werkwijze.jpg
bottom of page